Information och uppdatering:

Vi måste tyvärr meddela att vi är tvingade att lägga ner hela detta projekt pga hot och påtryckningar om juridiska tilltag.

 

 

 

Återbetalning av startavgifter:

Maila oss åter på den email ni fick svar på, när ni anmälde er.

Ange namn, kontonummer till bank eller nummer för swish.